Nhà Phố Phú Nhuận - Phong cách Modern

Nhà Phố Phú Nhuận - Phong cách Modern

Nhà Phố Phú Nhuận - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern. Thiết kế bởi Nhà Việt.

Lối vào

Thiết kế nội thất 3D cho lối vào Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

 

Phòng khách

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

Phòng bếp

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

Phòng tắm

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm Nhà phố Phú Nhuận theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này