Nhà phố tại Tây Ninh - Phong cách Modern

Nhà phố tại Tây Ninh - Phong cách Modern

Nhà phố tại Tây Ninh - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Tây Ninh

Thiết kế concept nội thất cho Nhà phố tại Tây Ninh mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi LE ART.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Cầu thang

Concept khu vực cầu thang Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept khu vực cầu thang Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Tây Ninh phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này