SketchUp Nội thất Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

SketchUp Nội thất Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Space T

Loại thiết kế: SketchUp

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 240 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Thiết kế SketchUp Nội thất cho Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Thiết kế bởi Thành Gia Bảo.

Tầng 1

Toàn cảnh sketchup nội thất tầng 1 Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Toàn cảnh sketchup nội thất tầng 1 Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Phòng khách - Khu vực thờ

Sketchup nội thất khu vực thờ, phòng khách Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sketchup nội thất phòng khách Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Phòng ăn - Nhà bếp

Sketchup nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sketchup nội thất nhà bếp Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Phòng ngủ 1

Sketchup nội thất phòng ngủ Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sketchup nội thất phòng ngủ Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Phòng ngủ 2

Sketchup nội thất phòng ngủ Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sketchup nội thất phòng ngủ Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Tầng 2

Toàn cảnh Sketchup nội thất tầng 2 Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Phòng ngủ 3

Sketchup nội thất phòng ngủ Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sketchup nội thất phòng ngủ Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Phòng ngủ 4

Sketchup nội thất phòng ngủ Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sketchup nội thất phòng ngủ Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Phòng giải trí

Sketchup nội thất phòng giải trí Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sketchup nội thất phòng giải trí Nhà phố Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này