Nhà Máy Sản Xuất - Công Ty In Bao Bì Trang Tín

Nhà Máy Sản Xuất - Công Ty In Bao Bì Trang Tín

Nhà Máy Sản Xuất - Công Ty In Bao Bì Trang Tín

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 9820 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Công trình nhà Máy Sản Xuất - Công Ty In Bao Bì Trang Tín. Thiết kế bởi New View.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này