Concept Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình

Concept Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình

Concept Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 470 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Concept Nội thất Văn phòng Công ty OKXE tại Quận Tân Bình. Thiết kế bởi T&T. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này