Văn phòng Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block + Industrial

Văn phòng Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block + Industrial

Văn phòng Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block + Industrial

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 400 m2

Space T

Phong cách: Color Block Industrial

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất Văn phòng Dosiin Quận 4 mang phong cách Color Block (Khối màu) + Industrial (Công nghiệp). Thiết kế bởi Space T. 

Tầng 1

Tầng 2

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này