Văn phòng Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block + Industrial

Văn phòng Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block + Industrial

Văn phòng Dosiin Quận 4 - Phong cách Color Block + Industrial

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Khác

SpaceT

Diện tích: 400 m2

SpaceT

Phong cách: Color Block Industrial

Thiết kế nội thất Văn phòng Dosiin Quận 4 mang phong cách Color Block (Khối màu) + Industrial (Công nghiệp). Thiết kế bởi Space T. 

Tầng 1

Tầng 2

0

Bình luận

Tư vấn ngay