Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Concept

Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Khác

SpaceT

Diện tích: 200 m2

SpaceT

Phong cách: Khác

Thiết kế concept nội thất cho Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1. Thiết kế bởi Kiến Trúc Đẹp.

Khu vực lễ tân

Thiết kế concept nội thất khu vưc lễ tân Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất khu vực lễ tân Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Không gian làm việc chung

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Phòng họp

Thiết kế concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Phòng giám đốc

Thiết kế concept nội thất phòng giám đốc Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng giám đốc Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng giám đốc Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Không gian làm việc riêng phòng ban

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T