Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 200 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1. Thiết kế bởi Kiến Trúc Đẹp.

Khu vực lễ tân

Thiết kế concept nội thất khu vưc lễ tân Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất khu vực lễ tân Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Không gian làm việc chung

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc chung Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Phòng họp

Thiết kế concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Phòng giám đốc

Thiết kế concept nội thất phòng giám đốc Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng giám đốc Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất phòng giám đốc Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Không gian làm việc riêng phòng ban

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

Thiết kế concept nội thất không gian làm việc riêng phòng ban Văn phòng Công ty ABC tại Saigon Centre Quận 1

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này