Văn phòng Công ty The Young - Phong cách Industrial

Văn phòng Công ty The Young - Phong cách Industrial

Văn phòng Công ty The Young - Phong cách Industrial

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 100 m2

Space T

Phong cách: Industrial

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Văn phòng Công ty The Young mang phong cách Industrial (Công nghiệp). Thiết kế bởi CT CONCEPT.

Khu vực làm việc riêng phòng ban

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Phòng họp - Khu vực trao đổi riêng

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Khu vực làm việc chung

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Phòng giám đốc

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này