Văn phòng Công ty The Young - Phong cách Industrial

Văn phòng Công ty The Young - Phong cách Industrial

Văn phòng Công ty The Young - Phong cách Industrial

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Khác

SpaceT

Diện tích: 100 m2

SpaceT

Phong cách: Industrial

Thiết kế concept nội thất cho Văn phòng Công ty The Young mang phong cách Industrial (Công nghiệp). Thiết kế bởi CT CONCEPT.

Khu vực làm việc riêng phòng ban

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Phòng họp - Khu vực trao đổi riêng

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Khu vực làm việc chung

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Phòng giám đốc

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

Concept nội thất Văn phòng Công ty The Young phong cách Công nghiệp Industrial

0

Bình luận

Tư vấn ngay