Concept Nhà phố Phú Nhuận - Phong cách Scandinavian

Concept Nhà phố Phú Nhuận - Phong cách Scandinavian

Concept Nhà phố Phú Nhuận - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 18 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Concept nội thất 3D cho Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu. Thiết kế bởi Thành Gia Bảo.

Phòng khách

Concept nội thất 3D phòng khách Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D khu vực cầu thang Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Nhà bếp

Concept nội thất 3D phòng bếp Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D phòng bếp Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Phòng ngủ 1

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Phòng ngủ 2

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này