Biệt thự AX FILM Bình Dương - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Biệt thự AX FILM Bình Dương - Phong cách Neo Classic

Space T

30-05-2024

Space T

Diện tích: 120 m2

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T
Chi phí: 2.5 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: Bình Dương

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi SMARTCONS.

Mặt tiền

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Sân để xe

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Phòng làm việc

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Phòng khách

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Modern

Phòng ăn, phòng bếp

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Cầu thang

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

Ban công

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện cho biệt thự AX FILM theo phong cách Neo classic

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này