Biệt thự Quận 10 - Phong cách Modern

SpaceT

Biệt thự Quận 10 - Phong cách Modern

Space T

06-10-2023

Space T

Diện tích: 250 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 410 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Biệt thự Quận 10 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công bởi Nhà Việt.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất quầy bar Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Quận 10 phong cách hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này