Biệt thự sân vườn Long Thành - Phong cách Minimalist

SpaceT

Biệt thự sân vườn Long Thành - Phong cách Minimalist

Space T

04-12-2023

Space T

Diện tích: 900 m2

Space T
Phong cách: Minimalist
Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Công trình hoàn thiện nội thất cho Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi Viethome Builder.

Sân vườn

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Lối vào - Cầu thang

Hoàn thiện cầu thang Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Hoàn thiện cầu thang Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Phòng khách - Phòng ăn - Bếp

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Hoàn thiện lô gia Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Ngoại cảnh Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm Biệt thự sân vườn Long Thành mang phong cách Minimalist (Tối giản)

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này