Biệt thự Thủ Đức 580m2 - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Biệt thự Thủ Đức 580m2 - Phong cách Neo Classic

Space T

11-07-2023

Space T

Diện tích: 580 m2

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T
Chi phí: 1.2 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Biệt thự Thủ Đức 580m2 mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi HOME TAT.

Ngoại cảnh Biệt thự Thủ Đức 580m2

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng thay đồ 1

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng thay đồ 2

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ - Tủ quần áo

Hoàn thiện nội thất khu vực tủ quần áo trong phòng ngủ Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực tủ quần áo trong phòng ngủ Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực tủ quần áo trong phòng ngủ Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Các không gian khác

Hoàn thiện nội thất Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất Biệt thự Thủ Đức 580m2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này