Biệt thự Bà Rịa - Phong cách Modern

SpaceT

Biệt thự Bà Rịa - Phong cách Modern

Space T

21-08-2023

Space T

Diện tích: 381 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 3.5 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Công trình hoàn thiện nội thất cho Biệt thự Bà Rịa mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Tre Nghệ.

Ngoại cảnh

Toàn cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Mặt tiền biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Ngoại cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Ngoại cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ nhỏ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhỏ biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Sân vườn - Tiểu cảnh

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện sân vườn, tiểu cảnh biệt thự Bà Rịa phong cách hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này