Biệt thự Bình Chánh - Phong cách Modern

SpaceT

Biệt thự Bình Chánh - Phong cách Modern

Space T

19-03-2024

Space T

Diện tích: 350 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 2.2 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại. Thi công hoàn thiện bởi DL - HOME.

Mặt tiền Biệt thự Bình Chánh

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ăn - Bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Sân vườn Biệt thự Bình Chánh

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Phòng thay đồ

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 3

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Phòng tắm hơi

Hoàn thiện nội thất phòng tắm hơi Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Modern hiện đại

Sân thượng - Phòng ăn và bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn sân thượng Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Wabi Sabi

Hoàn thiện nội thất phòng ăn sân thượng Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Wabi Sabi

Hoàn thiện nội thất phòng bếp sân thượng Biệt thự Bình Chánh mang phong cách Wabi Sabi

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này