Biệt thự sân vườn Củ Chi - Phong cách Modern

SpaceT

Biệt thự sân vườn Củ Chi - Phong cách Modern

Space T

04-12-2023

Space T

Diện tích: 1500 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 10 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Viethome Builder.

Ngoại cảnh - Sân vườn

Ngoại cảnh Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Cầu thang

Hoàn thiện cầu thang Biệt thự sân vườn Củ Chimang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện cầu thang Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện cầu thang Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện cầu thang Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện sân vườn Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Phòng giải trí

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Biệt thự sân vườn Củ Chi mang phong cách Modern (Hiện đại)

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này