SpaceT

Cải tạo nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền - Phong cách Modern

Space T

12-06-2024

Space T
Phong cách: Modern
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi SMARTCONS.

Phòng khách

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Phòng bếp

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phú, Masteri Thảo Điền theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này