Nhà phố chị Linh quận 9 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố chị Linh quận 9 - Phong cách Modern

Space T

30-05-2024

Space T

Diện tích: 72 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 1.5 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố chị Linh quận 9 theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi SMARTCONS.

Lối vào

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Cầu thang

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Ban công

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ chị Linh quận 9 theo phong cách Modern

 

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này