SpaceT

Cải tạo nhà phố anh Phương, Quận 3 - Phong cách Scandinavian

Space T

13-06-2024

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 450 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian. Thi công hoàn thiện bởi SMARTCONS.

Mặt tiền

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Cầu thang

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Phòng bếp

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Phòng ngủ

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Phòng tắm

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

Công trình cải tạo cho nhà phố anh Phương, Quận 3 theo phong cách Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này