Nhà phố anh Lâm Quận 12 - Phong cách Color Block

SpaceT

Nhà phố anh Lâm Quận 12 - Phong cách Color Block

Space T

30-05-2024

Space T

Diện tích: 90 m2

Space T
Phong cách: Color Block
Space T
Chi phí: 1.9 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block. Thi công hoàn thiện bởi SMARTCONS.

Mặt tiền

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Lối vào

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Phòng thờ

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Sân thượng

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Cầu thang

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

Công trình hoàn thiện cho nhà phố anh Lâm Quận 12 theo phong cách Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này