Nội thất nhà phố Đức Trọng, Đà Lạt - Phong cách Modern

SpaceT

Nội thất nhà phố Đức Trọng, Đà Lạt - Phong cách Modern

Space T

27-03-2024

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 2.5 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: Lâm Đồng

Công trình hoàn thiện nội thất cho cho nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt. Thi công hoàn thiện bởi Đoàn Gia Phát.

Phòng khách

Thiết kế nội thất cho phòng khách nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất cho phòng khách nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất cho phòng khách nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất cho phòng khách nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Phòng bếp

Thiết kế nội thất cho phòng khách nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất cho phòng bếp nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất cho phòng bếp nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Thiết kế nội thất cho phòng ngủ nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất cho phòng ngủ nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Phòng thờ

Thiết kế nội thất cho phòng thờ nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

Phòng làm việc

Thiết kế nội thất cho phòng làm việc nhà phố tại Đức Trọng, Đà Lạt theo phong cách Modern

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này