Nhà phố anh Khánh Bình Thạnh - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Nhà phố anh Khánh Bình Thạnh - Phong cách Scandinavian

Space T

30-05-2024

Space T

Diện tích: 185 m2

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 1.9 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian. Thi công hoàn thiện bởi SMARTCONS.

Lối vào

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Cầu thang

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho nhà phố anh Khánh Bình Thạnh theo phong cách Scandinavian

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này