Cải tạo Nhà phố Tân Phú - Phong cách Modern

SpaceT

Cải tạo Nhà phố Tân Phú - Phong cách Modern

Space T

18-03-2024

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 1.3 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình cải tạo và hoàn thiện nội thất Nhà phố Tân Phú mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng khách

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

Nhà bếp

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng bếp nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng bếp nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng bếp nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 1

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 2

Cải tạo và hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Modern hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này