Biệt thự Hóc Môn - Phong cách Modern

SpaceT

Biệt thự Hóc Môn - Phong cách Modern

Space T

14-06-2023

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 780 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Biệt thự Hóc Môn mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Huy Bảo Tín.

Ngoại cảnh Biệt thự Hóc Môn

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 4

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Hóc Môn phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này