Biệt thự Sol Villas TP. Thủ Đức - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Biệt thự Sol Villas TP. Thủ Đức - Phong cách Neo Classic

Space T

13-03-2023

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T
Chi phí: 5 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Biệt thự Sol Villas TP. Thủ Đức mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi CUNG DECOR.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Khu vực cầu thang

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực thay đồ bên trong phòng ngủ master Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực thay đồ bên trong phòng ngủ master Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực thay đồ bên trong phòng ngủ master Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ nhỏ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ nhỏ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng thay đồ

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Phòng 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm & nhà vệ sinh Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng tắm & nhà vệ sinh Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng tắm & nhà vệ sinh Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng tắm & nhà vệ sinh Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm & nhà vệ sinh Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng tắm & nhà vệ sinh Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng 3

Hoàn thiện nội thất phòng tắm & nhà vệ sinh Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng tắm & nhà vệ sinh Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng 4

Hoàn thiện nội thất phòng tắm & nhà vệ sinh Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng sinh hoạt chung - Khu vực giải trí

Hoàn thiện nội thất phòng sinh hoạt chung hay khu vưc giải trí Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng sinh hoạt chung hay khu vưc giải trí Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng sinh hoạt chung hay khu vưc giải trí Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng thờ

Hoàn thiện nội thất phòng thờ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng thờ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng thờ Biệt thự Sol Villas TP Thủ Đức phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này