Cải tạo bếp Nhà phố Bình Tân

SpaceT

Cải tạo bếp Nhà phố Bình Tân

Space T

28-02-2022

Space T

Diện tích: 30 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 145 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình Cải tạo bếp cho Nhà phố tại Bình Tân. Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này