Hệ tủ bếp Nhà Quận 12 - Phong cách Modern

SpaceT

Hệ tủ bếp Nhà Quận 12 - Phong cách Modern

Space T

06-09-2023

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 30 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện Hệ tủ bếp Nhà Quận 12 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

Hoàn thiện Hệ tủ bếp Nhà Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện Hệ tủ bếp Nhà Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này