Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc - Phong cách Modern

Space T

14-06-2023

Space T

Diện tích: 690 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 1.6 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nguyên Thanh.

Hoàn thiện mặt tiền Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Cầu thang - Thang máy

Hoàn thiện thang máy, cầu thang Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà liền kề KĐT Vạn Phúc phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này