Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ - Phong cách Scandinavian

Space T

16-06-2023

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 1.1 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: Cần Thơ

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi Huy Bảo Tín.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Cầu thang

Hoàn thiện cầu thang Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

Góc thư giãn

Hoàn thiện nội thất góc thư giãn Nhà mẫu dự án Thành Đô, Cần Thơ phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này