Nhà phố 114m2 Quận 10 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Nhà phố 114m2 Quận 10 - Phong cách Modern

SpaceT

07-09-2022

SpaceT

Diện tích: 114 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố 114m2 tại Quận 10 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi NHÀ VIỆT.

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ - Phòng làm việc

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 10.

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T