Nhà phố 120m2 tại Bình Dương - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố 120m2 tại Bình Dương - Phong cách Modern

Space T

05-04-2023

Space T

Diện tích: 120 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T

Địa điểm: Bình Dương

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố 120m2 tại Bình Dương mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Trung Nam Decor.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 120m2 tại Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 120m2 tại Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 120m2 tại Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 120m2 tại Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 120m2 tại Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 120m2 tại Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 120m2 tại Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 120m2 tại Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này