Nhà phố 150m2 Quận 2 - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Hoàn thiện

Nhà phố 150m2 Quận 2 - Phong cách Neo Classic

SpaceT

16-03-2023

SpaceT

Diện tích: 150 m2

SpaceT
Phong cách: Neo-classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố 150m2 Quận 2 mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng thay đồ

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T