Nhà phố 150m2 Quận 2 - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Nhà phố 150m2 Quận 2 - Phong cách Neo Classic

Space T

16-03-2023

Space T

Diện tích: 150 m2

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T
Chi phí: 300 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố 150m2 Quận 2 mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng thay đồ

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Nhà phố 150m2 Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này