Nhà phố 260m2 Quận 7 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Nhà phố 260m2 Quận 7 - Phong cách Modern

SpaceT

06-01-2023

SpaceT

Diện tích: 260 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố 260m2 Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng thay đồ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng thay đồ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng thay đồ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng giải trí - sinh hoạt chung

Phòng giải trí, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng giải trí, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T