Nhà phố 260m2 Quận 7 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố 260m2 Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

06-01-2023

Space T

Diện tích: 260 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 535 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố 260m2 Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng thay đồ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng thay đồ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng thay đồ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng giải trí - sinh hoạt chung

Phòng giải trí, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

Phòng giải trí, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 7

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này