Nhà phố 350m2 Quận 7 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố 350m2 Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

27-03-2023

Space T

Diện tích: 350 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 350 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố 350m2 Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất 157.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Khu vực vách ngăn - Cầu thang

Hoàn thiện nội thất khu vực vách ngăn Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực vách ngăn Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực vách ngăn Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất ban công phòng ngủ Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực học tập trong phòng ngủ cho bé Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng kiểu căn hộ studio 1

Hoàn thiện nội thất phòng kiểu căn hộ studio trong Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng kiểu căn hộ studio trong Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng kiểu căn hộ studio trong Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng kiểu căn hộ studio trong Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng kiểu căn hộ studio 2

Hoàn thiện nội thất phòng kiểu căn hộ studio trong Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng kiểu căn hộ studio trong Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng kiểu căn hộ studio trong Nhà phố 350m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này