Nhà phố 4 tầng Quận 12 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Nhà phố 4 tầng Quận 12 - Phong cách Modern

SpaceT

10-10-2022

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố 4 tầng Quận 12 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi QUANG THANH.

Mặt tiền, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng khách

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Khu vực cầu thang

Cầu thang, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ 4

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố quận 12

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T