Nhà phố Bà Rịa 400m2 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Bà Rịa 400m2 - Phong cách Modern

Space T

29-08-2023

Space T

Diện tích: 400 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 3.2 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Bà Rịa 400m2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Tre Nghệ.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Sân sau

Hoàn thiện sân sau Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng tắm trong phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực thay đồ, phòng tắm trong phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng giặt

Hoàn thiện nội thất phòng giặt Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng giặt Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Nhà phố Bà Rịa 400m2 phong cách Hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này