Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu - Phong cách Modern

Space T

05-10-2023

Space T

Diện tích: 120 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 130 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công bởi Nhà Việt.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Bà Rịa Vũng Tàu phong cách hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này