Nhà phố Bến Cát, Bình Dương - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Nhà phố Bến Cát, Bình Dương - Phong cách Scandinavian

Space T

20-12-2022

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 345 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Bình Dương

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Bến Cát, Bình Dương mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

Lối vào

Mặt tiền, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Lối vào, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Lối vào, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ăn - Bếp

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này