Nhà phố Bến Cát, Bình Dương - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Hoàn thiện

Nhà phố Bến Cát, Bình Dương - Phong cách Scandinavian

SpaceT

20-12-2022

SpaceT
Phong cách: Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Bến Cát, Bình Dương mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

Lối vào

Mặt tiền, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Lối vào, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Lối vào, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ăn - Bếp

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, nhà phố Bến Cát Bình Dương

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T