Nhà phố Bình Tân - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Bình Tân - Phong cách Modern

Space T

18-03-2024

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 219 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất Nhà phố Bình Tân mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng khách - Khu vực làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng bếp nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn nhà phố Bình Tân phong cách Modern hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này