Nhà phố Cityland Gò Vấp - Phong cách Neo Classic + Modern

SpaceT

Nhà phố Cityland Gò Vấp - Phong cách Neo Classic + Modern

Space T

11-07-2023

Space T

Diện tích: 400 m2

Space T
Phong cách: Modern, Neo-classic
Space T
Chi phí: 3.8 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Cityland Gò Vấp mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển) kết hợp Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi HOME TAT.

Hoàn thiện mặt tiền Nhà phố Cityland Gò Vấp

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ă, nhà bếp Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Khu vực cầu thang

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

Phòng giải trí

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Phòng 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

Phòng 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

Phòng 3

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Cityland Gò Vấp phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này