Nhà phố Cô Quy 120m2 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Nhà phố Cô Quy 120m2 - Phong cách Modern

SpaceT

04-01-2023

SpaceT

Diện tích: 120 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Cô Quy 120m2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T