Nhà phố Cô Quy 120m2 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Cô Quy 120m2 - Phong cách Modern

Space T

04-01-2023

Space T

Diện tích: 120 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 135 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Cô Quy 120m2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố 120m2

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này