Nhà phố Đồng Nai - Phong cách Scandinavian + Modern

SpaceT

Nhà phố Đồng Nai - Phong cách Scandinavian + Modern

Space T

30-03-2023

Space T

Diện tích: 230 m2

Space T
Chi phí: 300 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Đồng Nai mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu) + Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất 157.

Phòng khách tầng trệt

Hoàn thiện nội thất phòng khách tầng trệt Nhà phố Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất cầu thang tầng trệt Nhà phố Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách tầng trệt Nhà phố Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách tầng trệt Nhà phố Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp tầng trệt

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tầng trệt Nhà phố Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất cầu thang, phòng bếp tầng trệt Nhà phố Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ tầng trệt

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tầng trệt Nhà phố Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tầng trệt Nhà phố Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tầng trệt Nhà phố Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern, phong cách Bắc Âu Scandinavian

Lối vào tầng 2

Hoàn thiện nội thất lối vào tầng 2 Nhà phố Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất lối vào tầng 2 Nhà phố Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất lối vào tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn tầng 2

Hoàn thiện nội thất phòng ăn tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất lối vào, phòng ăn, phòng bếp tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng bếp tầng 2

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng khách tầng 2

Hoàn thiện nội thất phòng khách tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1 tại tầng 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2 tại tầng 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tầng 2 Nhà phố Đồng Nai phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này