Nhà phố Đức Linh Bình Thuận - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Đức Linh Bình Thuận - Phong cách Modern

Space T

11-12-2023

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 70 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Bình Thuận

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Đức Linh Bình Thuận mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất Miền Nam.

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Đức Linh Bình Thuận phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Đức Linh Bình Thuận phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Đức Linh Bình Thuận phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Đức Linh Bình Thuận phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Đức Linh Bình Thuận phong cách Modern hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này