Nhà phố đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 - Phong cách Modern

Space T

17-05-2022

Space T

Diện tích: 114 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 265 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này