Nhà phố Gò Sao Quận 12 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Gò Sao Quận 12 - Phong cách Modern

Space T

10-04-2023

Space T
Phong cách: Modern
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Gò Sao Quận 12 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Đại Châu.

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Gò Sao Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này