Nhà phố liền kề Lakeview City - Phong cách Bán cổ điển

SpaceT

Nhà phố liền kề Lakeview City - Phong cách Bán cổ điển

Space T

30-03-2023

Space T

Diện tích: 400 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 3 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố liền kề Lakeview City mang phong cách Bán cổ điển. Thi công hoàn thiện bởi CUNGDECOR.

Lối vào

Hoàn thiện lối vào Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng ăn - Bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện sân vườn Nhà phố liền kề Lakeview City

Khu vực cầu thang

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Khu vực hành lang

Hoàn thiện nội thất khu vực hành lang Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất khu vực hành lang Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất khu vực hành lang Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất khu vực hành lang Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất khu vực hành lang Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng ngủ Master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ master Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất khu vực học tập trong phòng ngủ cho bé Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng ngủ nhỏ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhỏ Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhỏ Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhỏ Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Phòng 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng 3

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng 4

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Phòng giải trí

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Nhà phố liền kề Lakeview City phong cách Bán cổ điển

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này