Nhà phố Nhà Bè - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Nhà Bè - Phong cách Modern

Space T

07-06-2023

Space T

Diện tích: 200 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 230 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Nhà Bè mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi PB Decor.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Nhà Bè phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này