Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai - Phong cách Modern

Space T

07-06-2023

Space T

Diện tích: 350 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 500 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi PB Decor.

Ngoại cảnh Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Nhơn Trạch, Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này