Nhà phố Phan Tây Hồ Quận Phú Nhuận - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Phan Tây Hồ Quận Phú Nhuận - Phong cách Modern

Space T

03-11-2021

Space T

Diện tích: 132 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 900 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Nhà phố Phan Tây Hồ Quận Phú Nhuận mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Tecco. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này