SpaceT

Nhà phố Phan Thiết - Phong cách Color Block

Space T

11-03-2024

Space T
Phong cách: Color Block
Space T

Địa điểm: Bình Thuận

Công trình hoàn thiện nội thất Nhà phố Phan Thiết mang phong cách Color Block. Thi công hoàn thiện bởi FAM INTERIOR.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Phan Thiết phong cách Modern hiện đại

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp nhà phố Phan Thiết phong cách Color Block

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Phan Thiết phong cách Color Block

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Phan Thiết phong cách Color BlockHoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Phan Thiết phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Phan Thiết phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Phan Thiết phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Phan Thiết phong cách Color Block

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất nhà vệ sinh nhà phố Phan Thiết phong cách Modern hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này